Reklamačný protokol

Reklamačný protokol                                      

Kupujúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Predávajúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho:

 

Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA*  NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

 

 

Dátum:

 

 

Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite

0
    0
    Váš košík
    Prázdny košíkSpäť do obchodu